Vondelmark adviseert en assisteert ondernemingen bij de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Dit zijn onder meer merken, modellen, handelsnamen en auteursrechten.

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de verschillende werkgebieden waarover Vondelmark u kan adviseren. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen als u hierover vragen heeft.

Merken

Merkonderzoeken

Indien u als ondernemer een nieuwe naam kiest voor een nieuw product of dienst of zelfs voor uw onderneming doet u er verstandig aan te laten onderzoeken of de nieuwe naam geen inbreuk maakt op bestaande merken of handelsnamen. U wilt immers niet in de situatie terechtkomen waarin u wordt genoodzaakt te stoppen met het gebruik van een merk of bedrijfsnaam op een moment dat hier al veel tijd en kosten in zijn geïnvesteerd.

Vondelmark is gespecialiseerd in het verrichten van beschikbaarheids-
onderzoeken ten behoeve van merknamen, bedrijfsnamen, slagzinnen alsmede beeldmerken/logo’s, in ieder land ter wereld. Neem gerust contact met ons op voor een gericht advies op dit gebied.

Merkbescherming

"Waarom is merkbescherming van belang?

Iedere ondernemer zal haar onderneming danwel haar produkten of diensten willen onderscheiden van die van haar concurrenten.
Een merk is hierbij een belangrijk instrument. Een merk is een naam, logo, verpakking of ieder ander symbool dat produkten en/of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van anderen.

Om te voorkomen dat concurrenten zonder uw toestemming uw merk of een hiermee overeenstemmende aanduiding in gebruik nemen,
is het essentieel dat uw merk is beschermd.

Hoe gaat merkbescherming in zijn werk ?

Voor merkbescherming is registratie van het merk in het land waar het merk is gebruik is of wordt genomen, een noodzakelijke voorwaarde.
Een merk dient wel onderscheidend vermogen te hebben om voor juridische bescherming in aanmerking te komen.

Merkbewaking

Nadat uw merk is geregistreerd in de landen die voor uw onderneming van belang zijn, is het verstandig uw merk te laten opnemen in een bewakingssysteem. Hiermee wordt u in een vroegtijdig stadium op de hoogte gebracht van eventuele overeenstemmende en inbreukmakende merken, zodat u snel actie kunt nemen, zonder dat dit tot hoge kosten leidt.

Modellen

Waarom is modelbescherming van belang ?

Als u een produkt op de mark brengt waarvoor een originele en nieuwe vormgeving is ontworpen, is het aan te bevelen deze vormgeving te beschermen tegen namaak door dit ontwerp als model te registreren. Kortom, door uw modellen te registreren kunt u optreden tegen inbreukmakers.

Hoe gaat modelbescherming in zijn werk ?

Voor bescherming van vormgeving kan in ons land een beroep worden gedaan op de Beneluxwet voor Tekeningen en Modellen.
Op grond van deze wet kan onder omstandigheden bescherming worden verkregen voor het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en eigen karakter heeft. Het uiterlijk wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan.

Auteursrecht

De auteurswet beschermt 'werken van letterkunde, wetenschap of kunst’, die een ‘ oorspronkelijk karakter’ hebben en het ‘persoonlijk stempel’ van de maker dragen. Het auteursrecht komt toe aan de maker, tot 70 jaar na zijn of haar overlijden.

Door het maken van een letterkundig, wetenschappelijk of kunstzinnig werk, kunt u meteen aanspraak maken op het auteursrecht.
In tegenstelling tot merken of modellen is hiervoor dus geen registratie-procedure in het leven geroepen.

Voorbeelden van werken waarop auteursrechtelijke bescherming
rust zijn: een tekst, een kunstwerk (dus muziek, schilderijen, boeken etc), gebruiksaanwijzingen, brochures, video's en ander promotiemateriaal, foto's, sieraden, tekeningen, schaalmodellen en bouwwerken.
Aan het auteursrecht zijn geen kosten verbonden en de bescherming geldt wereldwijd.

Vaak wordt de vraag gesteld of (en hoe) een idee, een concept,
een plan of vergelijkbare nieuwe bedenksels kunnen worden beschermd. In deze situaties is het auteursrecht doorgaans het toepasselijke rechtsgebied. Of dit in een concrete situatie ook daadwerkelijk zo is, kunnen wij u vertellen.

Octrooien

Een octrooi (ook wel patent genoemd) is een exclusief recht op een uitvinding waarmee u een ander kunt verbieden de uitvinding commercieel toe te passen , gedurende een bepaalde periode.
Dit octrooi beschermt dus uw uitvinding op een technisch product of proces.

Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na
te maken, te verkopen of in te voeren, zelfs wanneer die ander de uitvinding geheel onafhankelijk zelf ook heeft gedaan.
Het octrooi geldt steeds voor één of meer landen en voor een beperkte tijdsduur. Na afloop van de octrooiduur is de techniek vrij te gebruiken door iedereen.

Om voor octrooibescherming in aanmerking te komen, moet u een technische uitvinding hebben gedaan die voldoet aan de navolgende voorwaarden:

Voor specifieke adviezen op het gebied van octrooirecht werkt Vondelmark samen met bureaus die naast juridische, ook de vereiste technische expertise in huis hebben.